Náš tím

Mgr. Zuzana Woleková 

Srdečne Ťa zdravím milá žena!

Moje meno je Zuzana Woleková a som fyzioterapeutka špecializujúca sa na uro-gynekologickú fyzioterapiu. Sprevádzam ženy životným cyklom od prvej menštruácie až po alebo aj za menopauzu. Spolupracujem s nimi na obnove alebo údržbe ich zdravia, ošetrujem, cvičím, radím im, vzdelávam. Viac o tom, ako pracujem nájdeš v sekcii služby.

Vyštudovala som fyzioterapiu (magisterské štúdium) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získala som špecializáciu v dvojročnom špecializačnom štúdiu zameranom na liečbu vybraných štrukturálnych a funkčných porúch pohybového systému na SZU v Bratislave. Doplnila som si trénerské vzelanie 1.stupňa pre vzpierapnie (fascinuje ma práca trupového valca v tomto športe a aj mimo neho) na FTVŠ v Bratislave. Počas štúdia a po ňom som získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii – Sydney. Som certifikovaná špecialistka fyzioterapie svalov panvového dna, inkontinencie moču a diastazy na Slovensku ale aj v Čechách. Som certifikovaná špecialistka pre liečbu funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, som držiteľkou certifikátu v certifikovanej pracovnej činnosti mobilizačné techniky, absolventka kurzov lymfodrenáže, viscerálnej terapie, DNS, Redcord, Pilates, Ashtanga Yoga, Hormonálna yoga,  Funkčný tréning, fyziotréning a mnohých ďalších. V poslednej dobe moje vedomosti prehĺbil Jöry Pauwels a Inge Schuermans z FICO OSTEOPATHY ACADEMY, ktorým vďačím za osteopatický prístup pri gynekologických dysfunkciách a v tehotenstve. Tiež je mojou inšpiráciou Marika Bajerová z Ostravskej nemocnice, ktorej vďačíme za rozvoj odboru gynekologickej fyzioterapie, či PhDr. Michaela Prokešová PhD., ktorá sa venuje panvovému dnu s pohľadu psychosomatiky a uchvacuje svojimi vedomosťami s ktorými nemá problém sa podeliť. Zaujímam sa aj o psychosomatiku spojenú s pôrodom, sexualitou a dysfunkciou panvového dna. Všetko spomínané vzdelanie využívam v mojej práci a prístupe, ktorý je vysoko kauzálny.        
Od roku 2014 školím fyzioterapeutov v SR a ČR. V SR sa nám s kolegami z InkoFora podarilo vytvoriť aktreditovaný kurz MZSR pre fyzioterapeutov v problematike dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču pre fyzioterapeutov, kde mám tú česť byť lektorkou. Vediem diplomové práce a som lektorkou odborných  kurzov. Spolupracujem s portálom www.fitshaker.sk, sexuálna výchova, publikujem v komerčných časopisoch (nie s cieľom marketingu ale osvety!!!) Som autorkou celostného konceptu popôrodnej rehabilitácie POSTNATAL a mama 3 detí (chalanov 12,10,4) :))).

Bude mi cťou s Tebou spolupracovať. 

Mgr. Michaela Šarmírová

Ahojte!

Moje meno je Michaela Šarmírová a som fyzioterapeutka, ktorá sa vo svojej praxi okrem iného špecializuje aj na uro-gynekologickú problematiku. Svoje štúdium som sa rozhodla absolvovať v Českej republike, kde som po bakalárskom štúdiu v Brne úspešne absolvovala magisterské štúdium na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity. Ženská fyzioterapia ma zaujala už počas bakalárskeho štúdia natoľko, že som sa rozhodla v rámci svojej bakalárskej práce venovať tehotným ženám a problémom, s ktorými sa najčastejšie stretávajú. V téme som pokračovala v rámci magisterskej práce, kde som na skupinke tehotných žien skúmala význam zmien v oblasti
chodidla, ku ktorému počas tehotenstva dochádza.
Po absolvovaní štúdia v Česku som sa rozhodla vrátiť späť do rodnej Bratislavy. Vďaka kurzom Zuzky Wolekovej, ktorých som sa po návrate zúčastnila, som sa ešte viac nadchla pre prácu so ženami a absolvovala som študijný program sústavného vzdelávania akreditovaný MZSR -
Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču, kompletný kurz metódy Ľudmily Mojžíšové (priamo u pani Volejníkovej) venujúci sa Léčbe některých druhů funkční ženské sterility, či
zahraničný kurz Osteopatického prístupu v gynekologických dysfunkciách a tehotenstve. Okrem gynekologických kurzov som absolvovala aj radu kurzov z ktorých pri práci s klientmi najviac čerpám z diagnosticko-terapeutického konceptu Neurokinetic therapy v ktorom som certifikovaná na lvl 2, kurzu Kinesio tapingu, kurzov pracujúcich na princípoch vývojovej kineziologie ako DNS či Diagnostika a terapie nohy z pohledu vývojové kineziologie a
mobilizačných techník Mulligen konceptu. 
Praxou a prácou s pacientmi po rôznych druhoch operácii v oblasti brušnej dutiny (cisársky rez, abdominoplastika, laparoskopické operácie, operácia slepého čreva,...) či funkčných porúch (funkčná sterilita) som pochopila, že pre dôkladné ošetrenie je častokrát potrebná aj práca so
samotnými orgánmi, a z toho dôvodu som absolvovala kurz Viscerálnych manipulácii šetrným osteopatickým prístupom.
Vo voľnom čase pomáham nádejným študentom ako školiteľka záverečných prác a spolupracujem s aplikáciou BodyFix.io do ktorej tvorím cvičebné programy a edukačné materiály.

Budem sa na Vás tešiť.

Bc. Martina Hojčková


Ahojte!

Moje meno je Martina Hojčková a som fyzioterapeutka so zameraním na terapiu žien v tehotenstve a popôrodnom období. Moje cesta k ženskej fyzioterapii nebola priamočiara. Pôvodným povolaním som matematička a inžinierka. Môj život mal mnohé zákruty a cez vlastné úporné bolesti som sa priblížila fyzioterapii najprv v pozícii pacientky, a neskôr som ju vyštudovala. Stále viac som si všímala, ako málo starostlivosti sa u nás dostáva ženám v ich najkrehkejších životných obdobiach. Prirodzene som sa tak dostala k Zuzke Wolekovej ako študentka jej kurzov, ktoré ma definitívne nasmerovali ku gynekologickej fyzioterapii. Popri štúdiu som otehotnela a porodila dvojičky, a tak som si mohla veľa z toho, čomu sa venujem, vyskúšať na vlastnej koži.

Okrem vedomostí z gynekologických kurzov používam vo svojej praxi najmä poznatky zo školení metódy Ľudmily Mojžíšovej, konceptov vychádzajúcich z vývojovej kineziológie (DNS), Neurokinetic therapy, Fyziojógy, Kinesio tapingu a iných. Absolvovala som mnoho seminárov a workshopov na rôzne témy starostlivosti o tehotné ženy a ženy po pôrode. Okrem GynFyzio pracujem v štúdiu GraviFit, kde som fyzioterapeutkou, cvičiteľkou tehotenských a popôrodných cvičení, lektorkou gravid jógy a pripravujem workshopy na témy týkajúce sa ženského zdravia. Okrem slovenčiny viem plnohodnotne sprevádzať ženy aj v angličtine a španielčine.

Teším sa na stretnutie s Vami!
 

Bc. Ivana Neštinová

Srdečne pozdravujem...

Volám sa Iv
ana Neštinová a som fyzioterapeutka. Ani u mňa nebola cesta fyzioterapie a už vôbec nie ženskej fyzioterapie priamočiara. Pôvodne som vyštudovala aplikovanú psychológiu na Univerzite Komenského. Túžba cestovať a študovať ma doviedli do Austrálie, kde náhoda zariadila, že som sa dostala k štúdiu masáži. Manuálnu terapiu vnímam doteraz ako nádhernú a účinnú terapiu, má však svoje limity. Preto som sa rozhodla doplniť vedomosti štúdiom fyzioterapie v Piešťanoch. V rámci terapií ma to vždy ťahalo k stredu tela. Chýbal mi však posledný kúsok skladačky – panvové dno. A práve táto opomenutá časť ma zaujala najviac. ????

Prvá vysoká škola mi dala základy psychológie, druhá mi dala poznatky o ľudskom tele a v ženská fyzioterapia moje vedomosti krásne prepája.

Okrem štúdia som absolvovala aj rôzne kurzy. Najviac ovplyvnili moje smerovanie akreditovaný kurz MZSR fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie, kde Zuzka Woleková lektorka. Kurz Mariána Jendrichovského NeuroMuskuloSkeletálnej diagnostiky a terapie pohybových porúch; koncept z vychádzajúci z vývojovej kineziológie (DNS) a v neposlednom rade Neurokinetic therapy.
Teším sa na Vás...