POSTNATAL

Systém popôrodnej rehabilitácie POSTNATAL® podľa Zuzany Wolekovej

POSTNATAL - komplexný kurz popôrodnej rehabilitácie
Zameraný na diastázu, panvové dno a celé telo
 

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková
 

Pre koho je kurz určený:

Po rokoch práce so ženami a mojich 3 tehotenstvách, pôrodoch a postpartách sme dospeli spoločne s ostatnými ženami k tomu, že každá žena po pôrode by mala absolvovať takýto kurz ako základ pre jej ďalšie smerovanie. Po jeho absolvovaní sa rozhodne, či jej to takto stačí a bude si cvičiť doma (či nebude...), bude pokračovať v PELVICORE tréningoch, ktoré sú vždy v stredy o 19 hod. cez zoom aj s nahrávnkou, nájde si iné cvičenie, vráti sa  k tomu, čo robila pred tehotenstvom alebo kam to chce potiahnúť... 
Po absolvovaní kurzu je vedomá svojho tela a presne vie, na čom ešte popracovať a ako využiť všetko čo sa naučila a ako si to vložiť do bežného života, či iných cvičení. 

  • Pre ženy po šestonedelí

  • Pre ženy, ktoré sú už viac mesiacov po tehotenstve a pôrode len si ešte pri dieťatku, či deťoch nevytvorili časopriestor pre seba

  • Pre ženy, ktoré majú špecifický zdravotný problém (diastáza, povolené panvové dno, inkontinencia, bolesť chrbtice, zlé držanie tela , chcú vedome napredovať...)
     

 

Ako to prebieha?

Cez náš rezervačný systém si nájdete termínn na: Kurz POSTNATAL komplet - úvodné vyšetrenie.  Toto bude už termín nášho prvého stretnutia! Očakávajte, že Vám následne pošlem aj prihlášku, ktorá slúži pre mňa aj ako anamnestický dotazník, aby som sa vopred oboznámila s vašim stavom. Ak ste v čase prihlasovania ešte tehotná alebo čerstvo po pôrode, stačí ju vyplniť pár dní pred termínom.  Prídete individuálne a ja vykonám kineziologický rozbor a funkčné testy pohybového systému, vyšetrím bruško, chrbticu, diastázu, dýchanie, komplexne panvové dno (vaginálne). Potom vás oboznámim s tým, čo sme našli. Ošetrím vám jazvy, vnútorné orgány vrátim do optimálnej polohy, uvoľním blokady. Proste budem postupovať podľa nálezu. 
Samozrejme zo všetkým vás oboznámim a vy s tým musíte súhlasiť. Naučím Vás základné princípy, ktoré budeme využívať pri cvičení. 
Následne sa budeme od 6.2. 2023 o 10: 30 hod. stretávať po dobu 6 týždňov v online priestore cez zoom. Lekcie sú nahrávané a môžete si ich pustiť kedykoľvek počas trvania kurzu. Keď ste online, tak Vás kontrolujem a po skončení lekcie môžete čokoľvek skonzultovať alebo ak Vám niečo nebolo jasné, tak Vám to dovysvetlujem. Budeme postupne pracovať na podpore regenerácie a rehabilitácie tela. Všetko so zameraním na obnovu funkcie vzťahov v trupovom valci, pridávať budeme cviky postupne. Ja vám všetko dôkladne vysvetlím a budem vás sprevádzať. Lekcie prebiehajú tak, že učím  autoterapeutické techniky a cviky, manipuláciu s dieťatkom, stoj, držanie tela, chôdzu a iné. Každý týždeň dostanete "úlohu týždňa", ktorá slúži na prebudovanie deštruktívnych pohybových návykov na konštruktívne - telu prospešné (lebo šak darmo budeš raz týždenne cvičiť, keď potom sa budeš celý týždeň ničiť! Či?) Postupujeme pomali a nenásilne. 
LEKCIE NAHRÁVAM A SÚ K DISPOZÍCII AJ PO UKONČENÍ KURZU!!!
Po skončení kurzu bude zasa individuálne stretnutie, kde vás zasa komplexne vyšetrím, skontrolujem, prípadne ošetrím a odporučím vám, čo ďalej.

Cena kurzu je 250,- eur
Platí sa až po prvom stretnutí. V prípade, že na prvom stretnutí zistím, že nie ste vhodná do kurzu, pretože buď ste na tom veľmi dobre a zbytočne by ste platili a zdržiavali sa (áno, aj to sa stáva) alebo ste naopak na tom zle a potrebujete individuálny prístup, platíte iba za úvodné vyšetrenie a následné terapie podľa cenníka. 
V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť kurzu (dlhodobo ochoriete, choré deti...atď), vrátim Vám alikvotnú čiastku alebo si to necháte u mňa ako paušál pre ďalší kurz, či individuálku. 

Individuálne stetnutie: naša ambulancia v Zdravotné stredisko - Rusovce
 

Na čo je kurz zameraný:

•    Vyšetrenie a zhodnotenie stavu pohybového aparátu, komplexnú diagnostiku panvového dna a diastázy pod odborným vedením
•    Diastázu
•    Brucho - povolená brušná stena, strie, jazva po cisárskom reze
•    Panvové dno, dysfunkcie, jazvy, pokles, bolesti, inkontinenciu
•    Prepojenie dýchania, panvového dna a stredu tela - ženské PELVICORE
•    Zapojenie stredu tela v pohybe
•    Reedukáciu držania tela
•    Reedukácia držania tela v pohybe a zapojenie ostatných segmentov tela
•    Nosenie dieťatka
•    Polohy pri dojčení 
 

Organizačné pokyny:

•    pred lekciou je dobré nadojčiť dieťa
•    napiť sa
•    jesť naposledy 1 hodinu pred lekciou
•    mať dobrú podpornú podprsenku
•    pohodlné športové oblečenie
•    trénujeme bosé

Ak máte otázky píšte na gynfyzio@gmail.com!
Teším sa na Vás

Zuzu