FYZIOTERAPIA

Čo je (uro)gynekologická fyzioterapia?
     
     Fyzioterapia
je zdravotnícka vedecká profesia zaoberajúca sa ľudským funkčným pohybom a maximalizáciou fyzického potenciálu človeka. Využíva fyzikálne (prirodzené) prístupy na podporu, udržanie a obnovenie fyzickej, psychickej a sociálnej pohody, pričom zohľadňuje rozdiely v zdravotnom stave jednotlivca!
     Gynekologická (uro-gynekologická) fyzioterapia je "mladá" fyzioterapeutická špecializácia, ktorá sa venuje oblasti panvového dna, panvy, brušnej a hrudnej krajiny v súvislostiach s prácou (problémami) celého tela. Špecializuje sa na liečbu alebo podporu pri ochoreniach, ktoré v lekárskom medicínskom odbore patria pod gynekológiu a urológiu. Využíva sa pri liečbe bolestivej menštruácie, amenoreu, dysmenoreu. Lieči funkčnú ženskú sterilitu, resp. zaoberá sa párom. Pomáha ženám počas tehotenstva s bolesťami pohybového aparátu, diastázou, tlakom rastúceho dieťatka do panvy, na vnútorné orgány, nohou, dýchanim, GER, poruchami panvového dna, dokáže podporiť otočenie plodu pred pôrodom do správnej polohy,  pripravuje pôrodné cesty na ľahší prechod plodu bez nutného nástrihu. Rieši popôrodné bolesti, diastázu, povolenú brušnú stenu, jazvy po sekcii alebo po epiziotomii, spadnutú nožnú klenbu, poruchy svalov panvového dna ako sú pokles, prolasp maternice, močového mechúra, konečníka. Pracuje s urgentnou, stresovou a zmiešanou inkontinenciou. Rehabilituje stavy po gynekologických operáciách. Podporuje celkovo zdravie ženy v alebo po menopauze. S čím Vám vieme pomôcť ?

 • Nepravidelná alebo žiadna menštruácia (amenorea)

 • Zvýšené napätie svalov panvového dna (hypertonus)

 • Bolestivý pohlavný styk (dyspareunia)

 • Bolestivosť vagíny (vaginizmus)

 • Obstipácia

 • Funkčná ženská sterilita

 • Bolestivá menštruácia (dysmenorea)

 • Endometrióza

 • Opakované cystitídy

 • Bolestivé stavy v tehotenstve

 • Diastáza a jej prevencia v tehotenstve

 • Stavy po jej operácii a totálnej abdominoplastike

 • Inkontinencia a jej prevencia v tehotenstve

 • Stavy po jej operácii

 • Oslabené svaly panvového dna v tehotenstve

 • Príprava pôrodných ciest na pôrod

 • Podpora otočenia plodu pri polohe koncom panvovým

 • Ošetrenie jaziev z prvého pôrodu v tehotenstve

 • Akútna fyzioterapia v šestonedelí - bolestivé stavy

 • PGP - pelvic girdle pain, symfyzeolýza

 • Komplexné popôrodné vyšetrenie - skríning

 • Komplexná popôrodná rehabilitácia (stavy bez komplikácií)

 • Popôrodné prolapsy orgánov

 • Popôrodná inkontinencia

 • Bolesti v epiziotómii po pôrode

 • Bolestivý pohlavný styk

 • Aktívna (bolestivá, nepohyblivá) jazva po sekcii

 • Diastáza

 • Povolená brušná stena

 • Stresová inkontinencia

 • Urgentná inkontinencia

 • Zmiešaná inkontinencia

 • Stavy po gynekologyckých opráciách

 • Stavy po/popri onkologickej liečbe

 • Komplexné preventívne vyšetrenie svalov panvového dna

 • Psychosomatiké blokády 

  

Čo Vás u nás čaká? 

      Naše zdravotnícke zariadenie GYNFYZIO centrum uro-gynekologickej fyzioterapie sa nachádza v Zdravotnom stredisku Rusovce. Fyzioterapeutická zdravotná starostlivosť, ktorú poskytujeme je nad rámec zdravotného poistenia. Nemáme zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. 
Prvý kontakt s nami naviažete cez rezervačný systém bodyfix alebo mailom na gynfyzio@gmail.com. 
     Na stretnutie nie je nutné špeciálne sa pripravovať. Optimálne je mať výmenný lístok od odosielajúceho lekára špecialistu (gynekológ, urológ alebo iný lekár-špecialista). Ak nemáte, nevadí, doriešime to neskôr. Prinesti si zdravotnú dokumentáciu (ak máte). 

     Fyzioterapeutka ku ktorej ste sa objednali Vás bude očakávať. Zoznámi sa s Vami, nasleduje rozhovor o Vašom probléme. Čím viac sa otvoríte, tým Vám vieme lepšie pomôcť. Nebojte sa sĺz. My sme zvyknuté a sme tiež ženy, takže vieme...).
     Nasleduje komplexné vyšetrenie v spodnom prádle v stoji, chôdza, rôzne funkčné testy (podľa potreby), testy na brušnú stenu, kontrola reflexov, citlivosti (neurologickým kladivkom, špendlíkom...), vyšetrenie jaziev, svalov, fascií, bolestivých bodov dotykom. Ako posledné (keď už si vytvoríme terapeutický vzťah) vykonávame vaginálne vyšetrenie. V maximálnej miere rešpektujeme ženu a keď sa na to necíti, necháme to na ďalšie stretnutie a na prvom stretnútí vykonáme napr. "iba" reguláciu nervového systému. Vyšetrenie panvového dna vykonávame v ľahu na chrbáte. Lono je prekryté uterákom. Terapeutka má rukavice. Vyšetrí pohľadom, pohmatom, vyšetrí jazvy, prolapsy, tonus svalov, a vykoná funkčné testy podľa PERFECT škály (pri prolapsoch a inkontinencii aj v stoji). Následne oboznámi ženu s výsledkami diagnostiky, dohodnú sa na pláne terapie a vykoná prvú terapeutickú intervenciu (napr. ošetrenie jaziev a "zobudenie" svalov, ošetrenie posunutej maternice). Rektálne (cez konečník) pracujeme minimálne, iba v prípadoch, že si to vyžaduje klinický stav. Vtedy sa vykonáva diagnostika a terapia v ľahu na bruchu alebo v polohe na predlaktiach. Pracujeme s kostrčou, SI, krížovou kosťou, bedrovými kĺbami a makkými štruktúrami v tejto oblasti. Vždy sa snažíme najskôr telo "spriechodniť", zbaviť ho blokád alebo posunov, ktoré bránia v optimálnej funkcii. Pracujeme na regulácii nervového systému (keď je prevaha parasympatiku telo je neustále pripravené na útek-útok a nevie sa liečiť!!!), ošetrujeme jazvy, myofascie, orgány (viscerálna terapia), svaly, bolestivé body. Následne nám ide o zapojenie svalov do činnosti alebo získanie rovnováhy v ich funkcii, úpravu držania tela a pracovnú ergonómiu. Liečba je proces a trvá 3-6 mesiacov. Pacientka ku nám chodí na terapie cca. 1x mesačne v závislosti od jej problému. 
      V našej terapii využívame cviky na neuromuskulárnom princípe, kedy oslovujeme mozog a prebudovávame pohybové stereotypy. Na domov Vám dáme iba pár cvikov alebo korekciu. Využívame elektrostimuláciu, vibráciu, hladenie, sound healing, bilinnú náparku, oleje a iné terapeutické techniky. Naše odporúčania (úlohy na doma) nie sú finančne ani časovo náročné a sú jednoducho aplikovateľné do života.

     P. Woleková vykonáva psychosomatickú liečbu (PSYCHOSOMA), kde je diagnostika a terapia intenzívnejšia a môžu sa uvoľniť bloky cez prejavy ako trasenie, chvenie, búšenie srdca...a podobne. Tie Vám pomôže zregulovať a integrovať. Vždy Vás o všetkom informuje, čo sa bude diať a vy s tým musíte súhlasiť. 

V prípade, že ste po pôrode vykonáme komplexné vyšetrenie (Preventívne popôrodné vyšetrenie POSTNATAL), ošetrenie a inštruktáž (po šestonedelí). Vyšetríme postúru, pohyby, panvu, panvové dno, bruško, diastázu, nervový systém. Oboznámime Vás s Vašim stavom a poradíme, čo ako ďalej. Ak, nájdeme problém "necháme" si Vás v terapii alebo Vás odporučíme do programu POSTNATAL komplet, či programu Trinity/rehability, ktorý vedie online spolupracujúca pohybová terapeutka Zuzka Kaduk. Prípadne, ak zistíme (a vy sa ubezpečíte), že je to "bezpečné" môžete sa vrátiť k športu alebo cvičeniu, ktoré ste vykonávali pred pôrodom. 

V prípade, že ste tehotná a máte problém s hypertonusom svalov panvového dna, kostrčou alebo iný (ortopedický) špecifický problém (bolesť, diastázu...) je veľmi fajn nechať si pred pôrodom skontrolovať a ošetriť (Diagnostika a príprava tela a pôrodných ciest na pôrod) panvu, brušnú stenu (či viete tlačiť). Vyšetríme a ošetríme aj pôrodné cesty. Dobré je vyšetriť a ošetriť kostrč, ktorá môže brániť pri prechode bábätka. Tiež sa rozdýchate a naučíte sa regulovať stres a nervový systém počas pôrodu. Ukážeme a poradíme, čo robiť pri a po pôrode.

Prvé stretnutie je často najintenzívnejšie. Ďalšie stretnutia sú už menej "náročné". Liečba je proces a základom je viera v zlepšenie. Samozrejme namiešame Vám aj pár cvikov na doma. Úspešnosť liečby záleží od našej spolupráce a často spolupráce aj ďalšich odborníkov (lekár, dula, pôrodná asistentka, psychológ, tréner). 

Sme zástancami nenásilného, empatického, láskavého ale zároveň vysoko odborného pristupu založeného na evidence based medicíne!!! Snažíme sa vytvoriť bezpečné prostredie a uvedomujeme si intímnosť liečebného procesu v ktorom ženu sprevádzame.


Spolupracujeme s MB Clinic a poskytujeme komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pre ich pacientky pred a po operačných výkonoch (operácia diastázy). Termín si môžete rezervovať cez rezervačný systém bodyfix.

V prípade záujmu o terapiu si skúste "vyklikať"  službu prvého kontaktu (Vstupné vyšetrenie a terapia CLASIC). Ak Vám systém termín neponúka, znamená to, že sme plne obsadené a nabližšie 3 mesiace Vám nevieme termín dať. V tom prípade môžete vyplniť formulár ČAKAČKA  a ozve sa Vám naša fyzioterapeutka v prípade, že sa jej uvoľní termín (niekto ochorie atď.) alebo sa obráťte na naše iné kolegyne  alebo napíšte mail so záujmom o termín expressVšeobecné obchodné podmienky