Kurzy a workshopy


Pripravujeme: Diastáza v tehotenstve a po pôrode

Školenie: Diastáza v tehotenstve a po pôrode

Termín: 12.-13.12. 2020 sobota, nedeľa

Miesto: Piešťany, AKADÉMIA POWER JOGA SLOVENSKO

Michaela Hlúchová

Prihlášky: powerjogask@gmail.com

Školiteľka: Mgr. Zuzana Woleková

www.gynfyzio.sk

www.postnatal.sk

Pre koho: fyzioterapeuti, inštruktorky gravid jogy, lektorky rôznych cvičení, trénery, pohybový špecialisti, duly, pôrodné asistentky

Cena: 190,- eur

Pre absolventky kurzu gravid jogy v Akadémia POWER JOGA SLOVENSKO je cena 160,- eur

Počet účastníkov: max. 16

Program:

5.12. sobota

8:45 – 9:00 registrácia

9:00 – 17:00 s prestávkou na obed a prestávkami podľa potreby

Teoretické informácie formou prezentácie, praktické ukážky, praktický nácvik techník

 • Úvod do problematiky s celostného pohľadu, štandardy schválené MZSR
 • Štandardizovaná terminológia
 • Patofyziológia
 • Výskyt
 • Klasifikácia
 • Klinický obraz
 • Vplyv diastázy na tehotenstvo a pôrod
 • Diastáza v kontexte celého pohybového systému – lokálna úroveň (trupový valec, vnútrobrušný tlak), globálna úroveň, lokomócia, manipulácia s dieťatkom a aktivity denného života
 • Nevhodné cvičenia, polohy, pohyby, činnosti pri diastáze
 • Diagnostika
 • Liečba – manuálne ošetrenie v tehotenstve a po pôrode
 • Práca s jazvou, kožou, podkožím,
 • Tejping a zavinovanie v tehotenstve a po pôrode
 • Základný princíp šitia diastázy pri rôznych typoch

9:00 – 15:00 hod. s prestávkou na obed a prestávkami podľa potreby

Praktická ukážka so zapojením kurzantov. Praktická ukážka cvikov a následné vykonanie cvikov kurzantmi.

 • Ukážka práce s pacientkou s diastázou od vyšetrenia, ošetrenia až po cvičenie
 • Systematický tréning (cviky)) u žien s diastázou v tehotenstve
 • Systematický tréning (cviky) u žien s diastázou po pôrode