Kurzy a workshopy


OBSADENÝ: POSTNATAL

POSTNATAL - základný kurz popôrodnej rehabilitácie
Pre ženy po šestonedelí s prítomným dieťatkom.

Termín kurzu:  13. 10. - 24.10. 2020 spolu 6 stretnutí o 12 hod. / počas sviatkov a prázdnin sa kurz nekoná a predĺži sa o vynechané lekcie
Prvé stretnutie je popôrodná diagnostika, manuálna terapia a vyšpecifikovanie individuálneho "reštartovacieho" cviku a celkové prekonzultovanie Vášho momentálneho stavu, ako aj základná edukácia. V princípe ide o stretnutie na úrovni 2-3 individuálnych sedení. 
Toto stretnutie trvá 2-3 hodinky s prestávkami na dojčenie, občerstvenie, debatovanie. Je obojstranne veľmi dôležité. Slúži ako základný "kameň" pre ďalšie napredovanie a spoločnú prácu, na zosúladenie skupiny na všetkých úrovniach (telo, myseľ, duša). Ostatné lekcie trvajú 1 hodinu. 
V skupine je maximálne 8 žien. 


Cena kurzu:  150,- eur
Miesto: RC Prešporkovo, Bratislava - Staré mesto
Lektor: Mgr. Zuzana Woleková   

Pre koho je kurz určený:
Po rokoch práce so ženami a mojich 3 tehotenstvách, pôrodoch a postpartách sme dospeli spoločne k tomu, že každá žena po pôrode by mala absolvovať takýto kurz ako základ pre jej ďalšie smerovanie. Po jeho absolvovaní sa rozhodne, či jej to takto stačí a bude si cvičiť doma (či nebude...), bude pokračovať v POSTNATAL medical tréning, nájde si iné cvičenie, vráti sa  k tomu, čo robila pred tehotenstvom alebo kam to chce potiahnúť.  
Po absolvovaní kurzu je vedomá svojho tela a presne vie, na čom ešte popracovať a ako využiť všetko čo sa naučila a dosiahla v bežnom živote a v inom cvičení. 

•    Pre ženy  po ukončení tehotenstva (najskôr 6-8 tt.po pôrode a viac.)
•    Pre ženy, ktoré majú špecifický zdravotný problém (diastáza, povolené panvové dno, inkontinencia, bolesť chrbtice, zlé držanie tela , chcú vedome napredovať...)

DIEŤATKO je (ale nemusí byť) na kurze PRÍTOMNÉ !!!

Na čo je kurz zameraný:
•    Vyšetrenie a zhodnotenie stavu svojho pohybového aparátu pod odborným vedením
•    Diastázu
•    Brucho - povolená brušná stena, strie, jazva po cisárskom reze
•    Panvové dno (funkcia, cvičenie, sexualita, jazvy po epiziotómii)
•    Prepojenie dýchania, panvového dna a stredu tela - CORE
•    Zapojenie stredu tela v pohybe
•    Reedukáciu držania tela
•    Reedukácia držania tela v pohybe a zapojenie ostatných segmentov tela
•    Nosenie dieťatka
•    Polohy pri dojčení 

Ako kurz prebieha:
Kurz trvá 6 týždňov v pravidelných 60 minutových stretnutiach.  Prvé strednutie je 3 - 4 hodiny.
V priestoroch RC Prešporkovo je všetko prispôsobené deťom, nájdete tam, prebalovací pult, miesto na dojčenie, kuchynku s riadom a mikrovlnkou. Pre vás aj pre dieťa sú zabezpečené podložky, hračky, hrazdičky, perinky.

Na začiatku kurzu prebieha vždy zoznámenie sa, vyšetrenie a zhodnotenie svojho pohybového aparátu pod odborným vedením a individuálna manuálna terapia.  Začneme postupne vysvetlením princípu dýchania, prepojenia bránice, panvového dna a stredu tela. Zameriame sa na riešenie diastázy, povolenej brušnej steny, panvového dno, stabilitu panvy, reedukáciu držania tela a prepojenie týchto častí. V kurze sa postupne učíme krátke, jednoduché zostavy cvičení. Každý týždeň zvyšujeme záťaž a dávame si "domáce úlohy". Zvyčajne si robíme krátke video, ktoré potom pozdielame v messingerovej skupinke. Cvičenia sa postupne krok po kroku stupňujú v zmysle náročnosti, aby sme sa nemotali v tom istom a posúvali sa vpred. Tempo a celkový obsah prispôsobujem skupine. Zvýčajne sa skupina po prvej lekcii a vyšpecifikovaní individuálneho cviku, ktorý si každá týždeň cvičí doma prakticky zosúladí po fyzickej stránke. Potom už na tom staviame. Každá lekcia začína orientačnou diagnostikou. Chceme vedieť, kam sme sa za ten týždeň posunuli. Po pochopení  základného princípu fungovania tela je možné vkladať si ho do denného života a „trénovať „ aj počas prechádzky, na ihrisku, pri domácich prácach, manipulácii s dieťatkom. Dieťatko môže byť zapojené do tréningu – stimulácia – zraková, zvuková, hmatová. V prípade, že spinká alebo sa mu nechce, tak ho rešpektujeme! 
Organizačné pokyny:
•    prísť cca.15 minút pred začiatkom lekcie
•    pred lekciou je dobré nadojčiť dieťa
•    napiť sa
•    jesť naposledy 1 hodinu pred lekciou
•    mať dobrú podpornú podprsenku
•    pohodlné športové oblečenie
•    trénujeme bosé
•    pre dieťatko podložku (plienku, ľahkú deku)
•    k dispozícii sú podložky  a aj podložky a hračky a perinky  pre dieťatko
•    v priestoroch RC Prešporkovo je kuchynka s mikrovlnkou a prostredie prispôsobené pre mamu a dieťa
Prihláška
Všeobecné obchodné podmienky kurzov FITMAMA
1. Organizátorom kurzov je ProFyzio, s.r.o., Grösslingova 46, 811 09 Bratislava, IČO: 47478594.
2. V prípade, že je organizátorom kurzov niekto iný, platia Všeobecné podmienky organizátora
3. V prípade jednorazových vzdelávacích aktivít alebo workshopov, platia špecifické obchodné podmienky, o ktorých organizátor informuje záujemcov vopred
4. Prihlasujete sa cez on line formulár na www.fit-mama.sk. Budeme vás spätne kontaktovať.
7. Platba za kurz sa platí prevodom na účet 5050032951/0900. Do poznámky je nevyhnutné uviesť meno, a názov kurzu  (napr. Salámová, FITMAMA po pôrode 12 30h.).
8. Platba pokrýva náklady na zabezpečenie miestnosti, honorár lektora, učebné materiály a pomôcky.
9. Stretnutia prebiehajú v stanovený čas a hodinu pod vedením kvalifikovaného lektora.
10. ProFyzio, s.r.o. si vyhradzuje právo počas kurzu zmeniť termín ako aj lektora stretnutia.
11. V prípade vynechania stretnutia zo strany ProFyzio, s.r.o. bude stanovený náhradný termín oznámený minimálne 1.týždeň vopred.
12. V prípade vynechania stretnutia klientom umožní ProFyzio, s.r.o. náhradu lekcie v inej skupine alebo na náhradnej hodine, ktorá bude po skončení kurzu.
13. V prípade vážnych zdravotných dôvodov môže klient odstúpiť z kurzu s vrátením alikvotnej čiastky z ceny kurzu.
14. V prípade, že klient absolvuje menej lekcií ako je polovica kurzu, bude mu po dohovore s lektorkou vrátených 50 % z celkovej ceny kurzu.
15. V prípade nástupu do už prebiehajúceho kurzu bude klientovi odpočítaná alikvotná čiastka z ceny kurzu.
16. ProFyzio, s.r.o. si vyhradzuje právo na dopĺňanie počtu klientov v kurze v prípade, že  sa počet klientov zníži pod minimálnu hranicu, ako aj právo na zrušenie kurzu a vrátenie alikvotnej čiastky klientom, prípadne zlúčenie s inou skupinou.
17. ProFyzio, s.r.o. môže odstúpiť od zmluvy: 1) z dôvodu naplnenia kurzu. 2) prednosť majú záujemcovia, ktorí uhradili príspevok na činnosť skôr; 3) ak nebola platba vykonaná ani po upozornení po skončení splatnosti.
18. Podpisom záväznej prihlášky dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníkazmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 7) súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár.
19. Za neplnoletých návštevníkov zodpovedá zákonný zástupca alebo ním poverený doprovod. ProFyzio, s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté v  priestoroch konania kurzov. ProFyzio, s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody, ani za zranenia, ku ktorým môže dôjsť počas pobytu návštevníka v  priestoroch konania sa kurzov alebo počas organizovaných akcií.
20. Počas dní pracovného pokoja a v dňoch školských prázdnin sa stretnutia nekonajú. Pokiaľ nie je dohodnuté inak.
21. Kurzu sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa či dospelý preukazuje zjavné známky infekčného ochorenia, je inštruktor oprávnený zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.
22. Doporučený čas príchodu je 15 min pred začatím lekcie. Lekcia trvá pri kurzoch pre dojčatá 45 minút, pre deti od 1 roka 60 minút.
23. Čas pred lekciou a po lekcii môžu účastníci kurzov  tráviť v herni alebo v priestoroch RC PREŠPORKOVO bezplatne a neobmedzene v zmysle otváracích hodín. Môžu využiť bezplatný detský kútik, detské stoličky na kŕmenie, prebaľovacie pulty, mikrvlnnú rúru na ohrev stravy.  Pre deti sú k dispozícii hračky a knihy.
24. Dospelí a chodiace deti sa pri príchode prezujú do čistých prezuviek alebo vyzujú do ponožiek. Konzumovanie potravín je dovolené iba v priestoroch na to určených.
25. Cenné veci, veci určené na starostlivosť o dieťa a pitie si odporúčame zobrať do miestnosti, kde sa koná kurz. Za odložené veci neručíme.
26. Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch konania kurzu, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny inštruktora.

Organizátor kurzov: ProFyzio,s.r.o.,  Mgr. Zuzana Woleková, 0902406192
            
Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 2.10. 2017