Kurzy a workshopy


Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču

Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču

akreditovaný rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR

Počet hodín.....40                                                                   

Počet kreditov.....24

Pokladáme za veľký úspech získanie akreditácie MZSR pre daný kurz sústavného vzdelávania. Uvedený kurz je prvý na Slovenku, počas ktorého máte možnosť sa učiť od skúsených odborníkov (fyzioterapeutky, gynekológ a urológ) s kontinuálnou dlhoročnou praxou v odbore. Uvedení odborníci Vám odovzdajú dlhoročné skúsenosti ktoré zahŕňajú komplexné informácie a veľmi cenné informácie,  vrátane inovatívnych diagnosticko- terapeutických poznatkov v súlade s najnovšími trendmi vo svete, ako napr. vyšetrenie svalov panvového dna perineometrom a 2D a 3D/4D ultrazvukom a problémy diferenciálnej diagnostiky a následnej liečby dysfunkcie svalov panvového dna .  

Uvedené vzdelávanie je veľmi komplexné, zahrňuje problematiku nižšie uvedených oblastí:

1.     špecifiká fyzioterapie pri stresovej inkontinencii moču

2.     špecifiká fyzioterapie  pri hyperaktívnom mechúre

3.     špecifiká fyzioterapie  pri hyperaktívnom panvovom dne

4.     špecifiká fyzioterapie pri neurogénnej inkontinencii moču

5.     špecifiká fyzioterapie a dysfunkcie panvového dna a panvy v tehotenstve

6.     príprava panvového dna na pôrod 

7.     bolesti panvy a driekovej oblasti

8.     špecifiká fyzioterapie panvového dna a dysfunkcie panvy po pôrode

9.     špecifiká fyzioterapie u prolapsov 

10.  špecifiká fyzioterapie  u seniorov s únikom moču

11.  špecifiká fyzioterapie u športovkýň s únikom moču

12.  prierez výsledkov vlastných výskumných štúdii v danej problematike, publikovaných v prestížnych svetových časopisoch 

Nadobudnutie kompetencií v daných úkonoch: 

1.     Cielená anamnéza u pacienta so stresovou inkontinenciou moču a hyperaktívnym mechúrom, hyperaktívnym panvovým dnom

2.     Fyzioterapeutická diagnostika funkcie hlbokých svalov trupu, vyšetrenie panvy 

3.     Fyzioterapeutická diagnostika funkcie svalov panvového dna prostredníctvom 2D a 3D/4D ultrazvuku, perineometrom a palpáciou per vaginam

4.     Edukácia pacienta s dysfunkciou svalov panvového dna a únikom moču

5.     Cielená fyzioterapeutická liečba stresovej, zmiešanej inkontinencie moču a hyperaktívneho mechúra a hyperaktívneho panvového dna