Fyzioterapeutky

Mgr. Zuzana Woleková - zakladateľka
Kontakt: zuzana.wolekova@gmail.com
Pracuje v Bratislave. 

K fyzioterapii špecializovanej na ženské problémy ma priviedol môj osobný životný príbeh. 

    Najskôr som študovala a zároveň na sebe vyskúšala metódu Ľudmily Mojžíšovej. V TEHOTENSTVE som si vyskúšala a vpraxi overila aké trápia ženy bolesti, aké majú problémy, ako ich riešiť, ako sa im vyhnúť, ako sa pripraviť na pôrod a ako sa po pôrode dostať do formy.  Prekvapilo ma, keď ma môj gynekológ pri obrovských bolestiach panvy vybavil vetou: “Bude aj horšie !”. Takmer 3 mesiace som musela ležať pre ""oslabený" krčok maternice a PGP.Hrozil predčasný pôrod. Vtedy som ani netušila, že by mi mohla pomôcť cielená fyzioterapia. V tom čase sa tým na Slovensku nikto nezaoberal a v škole sme tomu nevenovali žiadnu pozornosť. Toto tehotenstvo skončilo CISÁRSKYM REZOM a dlhou regeneráciou.

    Celé ma to podnietilo k tomu, aby som sa tejto problematike začala venovať viac. Vyhľadávala som odborné články, študovala som zahraničnú literatúru, DVD, videá, navštevovala kurzy a semináre v zahraničí. Všetko, čo ma zaujalo som overovala a skúšala najskôr na sebe a aj mojich prvých klientkách. Postupne som selektovala, to čo je účinné a založené na medicínskom podklade a čo nie. 

    O dva roky neskôr som priviedla na svet moje druhé dieťatko. Tu som už nič nenechala na náhodu. Vďaka vedomostiam a rutine vo vykonávaní cielene zameraného trénigu, opatreniam v dennom živote a pri manipulácii so starším dieťatkom som sa cítiala fit a dieťa som porodila PRIRODZENE.            

    Postupne som viac  prenikala do sveta žien a vnímala ich ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY snažiac sa nájsť ich primárnu príčinu a riešenie.

    Najskôr som sa zamerala na prevenciu a edukáciu. 

    V spolupráci s RC Prešporkovo som  vytvorila  v roku 2012  projekt FITMAMA. Najskôr to boli skupinové kurzy, tréningy a prednášky pre ženy po šestonedelí s možnosťou zúčastniť sa spolu s dieťatkom. 

Dnes mám o ďalšie dieťa viac, kroré sa narodilo prirodzene a vedome. 
Pracujem neustále na svojom systéme popôrdnej rehabilitácie, ktorý som nazvala POSTNATAL. Je metodicky v súlade s prirodzeným pohybom a vychádza zo základných zložiek postúry a pohybu. So ženou pracuje citlivo a nenásilne v súlade s dieťatkom. 
Tiež sa snažím o zveladenie gynekologickej fyzioteapie, ako "staronovej" špecializácie. Učím odborníkov, vediem diplomové práce, vystupujem na konferenciách, tlačovkách, prispievam článkymi do rôzych časopisov a portálov a som hosťom v televíznych reláciách.

Kde som získala odbornosť?      

    Vyštudovala som fyzioterapiu (magisterské štúdium) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získala som špecializáciu v dvojročnom špecializačnom štúdiu zameranom na liečbu vybraných štrukturálnych a funkčných porúch pohybového systému na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Doplnila som si trénerské vzelanie na FTVŠ v Bratislave. Počas štúdia a po ňom som získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii – Sydney.  Po škole som pracovala v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave, v ProBios Bratislava, vo Falck healthcare, Centrum Aktívnej Fyzioterapie.Momentálne mám vlastnú prax. 
Som členkou Slovenskej komory fyzioterapie. Som držiteľkou licencie pre výkon zdravotníckeho povolania v povolaní fyzioterapeut a licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní fyzioterapeut.  
Školenia: 
 
Fyzioterapia pri dysfunkcii svalov panvového dna a inkontinencie moču - absolventka a neskôr lektorka akreditovaného kurzu MZSR
Manuálna terapia - certifikovaná pracovná činnosť - Slovenská zdravotnícka univerzita 
Liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou L. Mojžíšovej 
Liečba  funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému - špecializačné štúdium Slovenská zdravotnícka univerzita
Dysfunkcia panvy, panvového dna a inkontinencia - akreditovaný kurz MZČR - Klatovy - FyzioP
Viscerálna manipulácia - PhDr. Bitnar - Praha
Fit v tehotenstve - Klatovy
Fit po pôrode - Klatovy 
Panvové dno a jeho paradox - Bangkok, Thajsko - komplexné školenie
Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode - lektorka školenia Zdravo a Fit
Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna - lektorka školenia Zdravo a Fit
Lymfatická masáž 
Mám absolvované kurzy Pilates, Joga (Thajsko), Redcord, Funkčný tréning, DNS a iné...

Ďakujem za Tvoju pozornosť : )))


Msc. Katka Hanuliakova - fyzioterapeutka
Kontakt: 
msc.katarina.hanuliakova@gmail.com
0904155507
Pracuje v Bratislave.

Volám sa Katarína Hanuliaková, MSc.

Som fyzioterapeut telom aj dušou. Výber svojej profesie a celoživotnej cesty som zatiaľ ešte neoľutovala! Tak dúfam, že to tak aj zostaneJ

Titul bakalár fyzioterapeut som získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ročnej praxi v ambulantnej sfére som sa dostala na magisterské štúdium do Anglicka. Titul Msc=Mgr som získala na University of Brighton. Po návrate zo zahraničia som nastúpila do Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde som nadobudla skúsenosti aj s tými najťažšími ležiacimi pacientmi. Postupne som sa zažala zameriavať na ortopedicko-traumatologické, štrukturálne a funkčné diagnózy. Zo štátnej sféry som po niekoľkých rokoch prešla do súkromnej nemocnice Medissimo v Bratislave a odtiaľ do fyzioterapeutickej kliniky Fyzioklinik s.r.o. Dokončila som si špecializačné štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ktoré ma oprávňuje k výkonu samostatnej praxe.

Keďže už mám dostatok praxe, skúseností a k tomu ešte aj svoju predstavu o ďalšom smerovaní, začínam pracovať ako samostatný fyzioterapeut.

Vďaka Zuzke Wolekovej, jej kurzom, a najmä jej osobe, som sa rozhodla „zabočiť“ a pravdepodobne aj „zakotviť“ v urogynekologickej sfére. Venujem sa ženám, ktoré majú problém s panvovým dnom, či už je to inkontinencia, prolaps, alebo lokálne spazmy, ktoré spôsobujú bolesti, poprípade funkčnú sterilitu. Taktiež sa venujem príprave žien na tehotenstvo, pôrod a šestonedelie. Ženu riešim vždy v celku, a k jej obtiažam pristupujem individuálne, holisticky a systematicky.

Som registrovaná v Slovenskej komore fyzioterapeutov. Som držiteľkou licencie na výkon samostatnej praxe v obore fyzioterapeut. Neustále sa vzdelávam v odbore. 
Odborné kurzy:Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču

 • Fyzioseminár Tehotenstvo
 • Kraniosakrálna terapia 1 (Upledger institut, Helena Toušková)
 • Diagnostika a kinezioterapia idiopatickej skoliózy detí a dospelých (Revitalis, Iveta Pallová)
 • Kineziologická diagnostika v rannom detskom veku (PhysioMedical, Jarmila Čápová)
 • Diplom certifikovaného DNS Terapeuta (Pavel Kolář)
 • Algoritmus a management terapie nôh u detí od 2 do 17 rokov (Rehaspring)
 • Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom (Revitalis)
 • Metóda McKenzie, Modul 1: Drieková chrbtica (Kotrbancová, Nováková)
 • Kurz kineziotapingu KT1, KT2 (Michal Peroutka)
 • Inštruktor Stott Pilates Matwork (Jitka Kadishi, Brno)
 • Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému (Eva Janíková)
 • Certifikovaný inštruktor Stott Pilates Rehabilitation Matwork & Reformer (Daniella Mallach, Tel-Aviv)