VZDELAVANIE


Vzdelávacia aktivita pre odborníkov: Diastáza v tehotenstve, po pôrode a možnosti fyzioterapeutickej liečby


Názov vzdelávacej aktivity: Diastáza v tehotenstve, po pôrode a možnosti fyzioterapeutickej liečby

Komu je vzdelávacia aktivita určená: fyzioterapeutkám, fyzioterapeutom a odborníkom v oblasti ženského zdravia

Maximálny počet účastníkov je 12 !!!

Lektorka a odborná garantka: Mgr. Zuzana Woleková, GYNFYZIO - gynekologická fyzioterapia

Cena: 330,- eur (v cene je výuka, skriptá a drobné občerstvenie)

Pre členov SKF je 30% zľava

Pre absolventky akreditovaného kurzu Fyzioterapia pri dysfunkcii svalov panvového dna je zľava 30,- eur.

Vzdelávacia aktivita je v procese žiadosti o pridelenie kreditov SKF. 

Miesto konania: Poradenské a pohybové centrum FyzioMama, Koniarekova 27, 91701 Trnava

Termín: 16.3. – 18.3. 2023

16.3. 2023 – 9:30 -18 hod. s hodinovou pauzou na obed

17.3. 2023 – 9 :30 - 18 hod. s hodinovou pauzou na obed

18.3. 2023 – 9:00 – 16 hod. s polhodinovou pauzou na obed

Program:

16.3. 2023

Teória:

Úvod do problematiky – funkčná anatómia, diastáza, etiopatogenéza, klasifikácia, funkčné zreťazenia a súvislosti s inými funkčnými a štrukturálnymi poruchami pohybového systému a panvového dna, tehotenstvo a zmeny pohybového systému, popôrodie a zmeny pohybového systému, operácie diastázy a prognóza pacientiek s diastázou.

Prakticky s interakciou účastníkov a nácvikom techník:

Komplexné vyšetrenie pacientiek s diastázou (tehotná a po pôrode)

Aplikácia manuálnych terapeutických techník

Ošetrenie jaziev v oblasti trupu (jazva po sekcii, brušných operáciách)

17.3. 2023

Stimulačné techniky, facilitačné a inhibičné techniky

Strava, výživové doplnky, lokálne podporné prostriedky

Brušné pásy, šatkovanie

Tejpovanie

Pohybová terapia – cvičenia (praktický nácvik pod dohľadom lektorky)

 

18.3. 2023

Manažment pacientky s diastázou

Komunikácia s pacientkou a jej motivácia

Aplikácia naučeného do práce s konkrétnou pacientkou (kazuistiky)

Diskusia

 

Prihlášky cez prihlasovací formulár
Prípadné otázky na gynfyzio@gmail.com

Veľmi sa už na Vás tešíme...