VZDELAVANIE


Vzdelávací kurz: Diastáza v tehotenstve, po pôrode a možnosti fyzioterapeutickej liečby


Názov vzdelávacej aktivity: Diastáza v tehotenstve, po pôrode a možnosti fyzioterapeutickej liečby

Komu je vzdelávacia aktivita určená: fyzioterapeutkám, fyzioterapeutom a odborníkom v oblasti ženského zdravia

Lektorka a odborná garantka: Mgr. Zuzana Woleková, GYNFYZIO - gynekologická fyzioterapia
Odborná asistentka:  Mgr. Michaela Šarmírová, GYNFYZIO - gynekologiká fyzioterapia 

Cena: 350,- eur (v cene je výuka, skriptá, prenájom výukových miestností a drobné občerstvenie, administratíva)


Po prihlásení je nutné zaplatiť celú sumu kurzu do 2 týždňov. Z kurzu sa dá odhlásiť najneskôr 2 týždne pred jeho uskutočnením s vrátením plnej sumy bez udania dôvodu. Z dôvodu choroby alebo iných dôvodov (posúdenie je individuálne) sumu vrátime aj neskôr, prípadne si účastník hľadá za seba náhradu. 

Vzdelávacia aktivita je schválená SKF a je jej pridelených 21 kreditov. 

Miesto konania: 

Fyzio Pilates Žilina

Za Plavárňou 3937/1 (Areál Tenisového klubu)

I. poschodie, vchod vľavo vedľa reštaurácie

010 08 Žilina

Termín: 23-25.5. 2024. V prípade, že máte záujem o kurz napíšte nám mal na gynfyzio.edu@gmail.com, že máte záujem a my Vám pošleme prihlášku. Organizáciu má pod palcom Mgr. Miška Šarmírová.  

 

štvrtok – 9:30 -18 hod. s hodinovou pauzou na obed

piatok  – 9 :00 - 18 hod. s hodinovou pauzou na obed

sobota – 9:00 – 16 hod. s polhodinovou pauzou na obed

Program:

štvrtok

Teória:

Úvod do problematiky – funkčná anatómia, diastáza, etiopatogenéza, klasifikácia, funkčné zreťazenia a súvislosti s inými funkčnými a štrukturálnymi poruchami pohybového systému a panvového dna, tehotenstvo a zmeny pohybového systému, popôrodie a zmeny pohybového systému, operácie diastázy a prognóza pacientiek s diastázou.

Prakticky s interakciou účastníkov a nácvikom techník:

Komplexné vyšetrenie pacientiek s diastázou (tehotná a po pôrode)

Aplikácia manuálnych terapeutických techník

Ošetrenie jaziev v oblasti trupu (jazva po sekcii, brušných operáciách)
 

piatok

Stimulačné techniky, facilitačné a inhibičné techniky

Strava, výživové doplnky, lokálne podporné prostriedky

Brušné pásy, šatkovanie

Tejpovanie

Pohybová terapia – cvičenia (praktický nácvik pod dohľadom školiteliek)

 

sobota

Manažment pacientky s diastázou

Komunikácia s pacientkou a jej motivácia

Aplikácia naučeného do práce s konkrétnou pacientkou (účastníci sú rozdelený do skupiniek a dostanú reálnu pacientku, s ktorou pracujú komplexne pod suprevíziou školiteliek)

Diskusia


V prípade záujmu píšte na:  gynfyzio.edu@gmail.com
Kontaktná osoba: Mgr. Miška Šarmírová

Veľmi sa už na Vás tešíme...

Zuzka a Miška Vaše gynfyzioterapeutky