VZDELAVANIE


Rehablitačný program pre ženy: POSTNATAL woman

Lektor: Mgr. Zuzana Woleková
Pre koho je kurz určený:
Pre každú ženu! Je jedno či a kedy porodila dieťa!
Po absolvovaní kurzu je vedomá svojho tela a presne vie, na čom ešte popracovať a ako využiť všetko čo sa naučila a ako si to vložiť do bežného života, či iných cvičení.
  • Pre ženy, ktoré sú už viac mesiacov po tehotenstve a pôrode len si ešte pri dieťatku, či deťoch nevytvorili časopriestor pre seba
  • Pre ženy, ktoré majú špecifický zdravotný problém (diastáza, povolené panvové dno, inkontinencia, bolesť chrbtice, zlé držanie tela , chcú vedome napredovať...)
Na čo je kurz zameraný:
• Vyšetrenie a zhodnotenie stavu pohybového aparátu, komplexnú diagnostiku panvového dna a diastázy pod odborným vedením
• Diastázu
• Brucho - povolená brušná stena, strie, jazva po cisárskom reze
• Panvové dno, dysfunkcie, jazvy, pokles, bolesti, inkontinenciu
• Prepojenie dýchania, panvového dna a stredu tela - ženské PELVICORE
• Zapojenie stredu tela v pohybe
• Reedukáciu držania tela
• Reedukácia držania tela v pohybe a zapojenie ostatných segmentov tela
• sexualita

Ako to prebieha?
Cez náš rezrervačný systém si nájdite termín na vstupné Kurz POSTNATAL komplet/woman - úvodné vyšetrenie. Toto bude termín Vášho vyšetrenia. Očakávajte, že Vám následne pošlem prihlášku, ktorá slúži pre mňa aj ako anamnestický dotazník, aby som sa vopred oboznámila s vašim stavom.  Prídete individuálne a ja vykonám kineziologický rozbor a funkčné testy pohybového systému, vyšetrím bruško, chrbticu, diastázu, dýchanie, komplexne panvové dno (vaginálne). Potom vás oboznámim s tým, čo sme našli. Ošetrím vám jazvy, vnútorné orgány vrátim do optimálnej polohy, uvoľním blokady. Proste budem postupovať podľa nálezu.

Následne sa budeme od 10.10. 2022 stretávať po dobu 6 týždňov v našom centre v Zdravotnom Stredisku Rusovce v pondelky o 17:30 hod. Vždy Vás orientačne vyšetrím. Porozprávame sa o tom, kam ste pokročili, či sa Váš problém zlepšuje atd´. Počas stetnutí budeme vykonávať autoterapeutické techniky, cvičiť a celkovo  budeme postupne pracovať na podpore regenerácie a rehabilitácie tela. Všetko so zameraním na obnovu funkcie vzťahov v trupovom valci, pridávať budeme cviky postupne. Ja vám všetko dôkladne vysvetlím a budem vás sprevádzať. Lekcie prebiehajú tak, že učím Vás cviky, kontrolujem a na konci zhrniem do krátkej 10 min. zostavy, ktorú si potom cez týždeň cvičíte. Každý týždeň dostanete "úlohu týždňa", ktorá slúži na prebudovanie deštruktívnych pohybových návykov na konštruktívne - telu prospešné (lebo šak darmo budeš raz týždenne cvičiť, keď potom sa budeš celý týždeň ničiť! Či?) Postupujeme pomali a nenásilne. Cvičenie je veľmi príjemné ale zároveň efektívne. Lekcie sú nahrávané a môžete si ich pustiť kedykoľvek počas trvania kurzu. V skupine sú 4 ženy, takže prístup je veľmi inenzívny.
Po skončení kurzu bude zasa individuálne stretnutie, kde vás zasa komplexne vyšetrím, skontrolujem, prípadne ošetrím a odporučím vám, čo ďalej. 

Cena kurzu je 290,-

Jednotlivé lekcie: lekcie sa konajú každý pondelok o 17:30 hod. po dobu 6 týždňov. (ak nemôžeš, tak si dáš záznam)
Začíname v pondelok 10.10. 2022 

Miesto: Zdrav. stredisko Rusovce
Individuálne stetnutie: naša ambulancia v Zdravotné stredisko - Rusovce