VZDELAVANIE


Vzdelávací kurz pre fyzioterapeutov: Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču

Informácie o kurze

Pokladáme za veľký úspech získanie akreditácie MZSR pre daný kurz sústavného vzdelávania. Uvedený kurz je prvý na Slovenku, počas ktorého máte možnosť sa učiť od skúsených odborníkov (fyzioterapeutky, gynekológ a urológ) s kontinuálnou dlhoročnou praxou v odbore. Uvedení odborníci Vám odovzdajú dlhoročné skúsenosti ktoré zahŕňajú komplexné informácie a veľmi cenné informácie, vrátane inovatívnych diagnosticko- terapeutických poznatkov v súlade s najnovšími trendmi vo svete, ako napr. vyšetrenie svalov panvového dna perineometrom a 2D a 3D/4D ultrazvukom a problémy diferenciálnej diagnostiky a následnej liečby dysfunkcie svalov panvového dna.

Čo kurz zahŕňa?

 1. vzdelávanie je veľmi komplexné, zahrňuje problematiku nižšie uvedených oblastí:
  1. špecifiká fyzioterapie pri stresovej inkontinencii moču
  2. špecifiká fyzioterapie pri hyperaktívnom mechúre
  3. špecifiká fyzioterapie pri hyperaktívnom panvovom dne
  4. špecifiká fyzioterapie pri neurogénnej inkontinencii moču
  5. špecifiká fyzioterapie a dysfunkcie panvového dna a panvy v tehotenstve
  6. príprava panvového dna na pôrod
  7. bolesti panvy a driekovej oblasti
  8. špecifiká fyzioterapie panvového dna a dysfunkcie panvy po pôrode
  9. špecifiká fyzioterapie u prolapsov
  10. špecifiká fyzioterapie u seniorov s únikom moču
  11. špecifiká fyzioterapie u športovkýň s únikom moču
  12. prierez výsledkov vlastných výskumných štúdii v danej problematike, publikovaných v prestížnych svetových časopisoch

Získané kompetencie

 1. Cielená anamnéza u pacienta so stresovou inkontinenciou moču a hyperaktívnym mechúrom, hyperaktívnym panvovým dnom
  2. Fyzioterapeutická diagnostika funkcie hlbokých svalov trupu, vyšetrenie panvy
  3. Fyzioterapeutická diagnostika funkcie svalov panvového dna prostredníctvom 2D a 3D/4D ultrazvuku, perineometrom a palpáciou per vaginam
  4. Edukácia pacienta s dysfunkciou svalov panvového dna a únikom moču
  5. Cielená fyzioterapeutická liečba stresovej, zmiešanej inkontinencie moču a hyperaktívneho mechúra a hyperaktívneho panvového dna

Organizátor

InkoFórum, o.z.
So sídlom: Potočná 11514/3, 03601 Martin, Slovenská republika
V zastúpení: Ing. Adriana Pobehová – predseda združenia
Kontakt: info@inkoforum.sk, tel: 0908 133 051

Odborný garant a lektori

 • doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT – odborný garant, lektor
  magdalena.hagovska@gmail.com
 • Mgr. Zuzana Woleková – lektor
 • Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. – lektor
 • Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH – lektor

Poplatky za vzdelávanie

 • 50 eur – poplatky za vzdelávanie podľa Zz.31/2006
 • 100 eur – poplatky za skúšku a potvrdenie o absolvovaní akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania
 • Dôležité upozornenie: uvedené poplatky nezahrňujú náklady na študijný materiál, pomôcky na cvičenie a katering – doplatok 300 eur.
 • Ďalšie náklady na vzdelávaciu aktivitu sú sponzorované cez InkoFórum, o.z.

Termín a miesto konania

 • 1. časť 11.2. - 12.2. 2023
 • 2. časť 1.4.-2.4. 2023

Rehabko, s.r.o. – Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie
Alexandra Rudnaya 23
010 01 Žilina

Na kurz si je potrebné pohodlné oblečenie a sukňa. Počítajte prosím s vaginálnym palpačným a prístrojovým vyšetrením svalov panvového dna, ktoré je nutné aby ste ovládali z pohľadu pacientky a aj fyzioterapeutky.

Podmienky zaradenia:

 1. vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia, VOV - diplomovaný fyzioterapeut
 2. najmenej dvojročná štandardná fyzioterapeutická prax

Prihláška

Prihlášku si stiahnete tu.

Prihlášky posielajte emailom na : info@inkoforum.sk
následne po posúdení garantom kurzu budete informovaná o zaradení do kurzu.

Ku prihláške doložiť:

 • Potvrdenie od zamestnávateľa o rokoch praxe – doložiť
 • Potvrdenie o ukončení štúdia v odbore fyzioterapeut – doložiť notárom overenú kópiu

Maximálny počet účastníkov v jednom kurze: 15
(ostatní budú v čakaní na ďalší termín)