VZDELAVANIE


Refresh kurz: Dysfunkcia svalov panvového dna a možnosti fyzioterapeutickej liečby

Názov vzdelávacej aktivity: Refresh kurz – Dysfunkcia svalov panvového dna a možnosti fyzioterapeutickej liečby

Komu je vzdelávacia aktivita určená: fyzioterapeutkám – absolventkám akreditovaného kurzu: Fyzioterapie pri dysfunkcii svalov panvového dna a inkontinencii moču alebo iného kurzu, ktorý oprávňuje pracovať s panvovým dnom vaginálne a/alebo rektálne.

POZOR len pre 10 účastníčok!!!

Organizátor a lektor: Mgr. Zuzana Woleková, ProFyzio, s.r.o.

Cena: 300,- eur (v cene je výuka a drobné občersvenie)
Platba možná zálohou 150,- eur s doplatením na mieste alebo v plnej sume. 
MIesto v kurze máte isté až po zaplatení zálohy alebo plnej sumy.

Miesto konania: SVaLZ – GYNFYZIO, Balkánska 53, Bratislava 851 10
Ubytovanie: Penzión pri Kaštiely, Rusovský penzión, Hotel Ponteo alebo karimatka v našom centre grátis :)))
Kurz je organizovaný s podporou SKF a budú mu pridelené kredity.

Termín: 17.- 19.1. 2024
PRIHLÁŠKY: cez tento formulár

17.1. – 17-20 hod. 
18.1. – 9:30 - 17 hod. s hodinovou pauzou na obed
19.1.- 9:30 - 16 hod. s hodinovou pauzou na obed

Program:
17.1. 2024
Poznaj svoje panvové dno! 
Úvodné naladenie sa cez svoje vlastné telo na nasledujúce dni :)))

18.1. 2024

Komplexné vyšetrenie pacientky s dysfunkciou svalov PD (konkrétna pre lektorku neznáma pacientka, ktorá príde ako hosť a lektorka s ňou bude pracovať autenticky od rozhovoru, anamnézu, vyšetrenie, terapiu, konzultáciu...)
Diskusia a výstupy z kazuistiky

Ošetrenie jaziev, spazmov, TrP, ošetrenie maternice a vaječníkov vaginálne, prolapsy, ošetrenie jaziev po sekcii

Ošetrenie hypertonického PD (vaginizmus, vulvodýnia, psychosomatika...)

Ošetrenie kostrče a svalov PD per rectum v rôznych polohách

Práca s traumou

 

19.1. 2024
Bylinná náparka, oleje a ich využitie vo fyzioterapii panvového dna

Manažment pacientky s dysfunkciou svalov panvového dna pri konkrétnych dysfunkciách a diagnózach

Kazuistiky - účastníčky budú rozdelené do skupiniek. Každá skupinka bude mať samostatnú miestnosť a pacientku s rôznôu dysfunkciou v oblasti panvového dna. Účastníčky budú viesť rozhovor, anamnézu, vyšetrenie, ošetrenie, terapiu, cvičenie...pod supervíziou lektorky s možnosťou slobodnej diskusie, nasmerovania, doladenia detailov v diagnostike alebo terapii...

Diskusia a zhrnutie témy.